Logo persvrijheidsfonds
Menu

Nieuws


Persvrijheidsfonds steunt Stella Braam in vervolg procedure

02-07-2024

Het fonds heeft besloten een aanvullende financiële bijdrage toe te kennen. Lees verder


Persvrijheidsfonds steunt schrijver/journalist van het boek Drugsbaron in kosten juridische procedures

13-06-2024

Het fonds heeft besloten financiële steun toe te kennen ter grootte van een bedrag van € 4.000,-- inclusief btw, als tegemoetkoming in gemaakte juridische kosten, omdat er onacceptabele druk van de (Belgische) overheid heeft plaatsgevonden op een freelance journalist omtrent de publicatie van het boek “Drugsbaron”. Lees verder


Persvrijheidsmonitor 2023

21-05-2024

Op 3 mei, de Dag van de Persvrijheid, wordt traditiegetrouw de Persvrijheidsmonitor [pdf] gepubliceerd van de hand van mr. Otto Volgenant en dr. Tarlach McGonagle. Lees verder


Fotojournalist De Swart wint hoger beroep, Politie handelde onrechtmatig

25-04-2024

In hoger beroep heeft het Gerechtshof Den haag geoordeeld dat de Staat en de Politie onrechtmatig hebben gehandeld bij de aanhouding van embedded fotojournalist Marco De Swart. Lees verder


Publicatieverbod AD opgeheven

18-03-2024

Het AD mag een artikel publiceren dat is gebaseerd op geluidsopnames die gemaakt zijn door wijlen Peter R. de Vries. Dat heeft het Hof in Amsterdam geoordeeld in een door Royce de Vries, zoon van Peter R. de Vries, aangespannen kort geding tegen de krant. Het AD moet er echter wel voor zorgen dat bepaalde informatie niet naar personen herleidbaar is. Lees verder


NVJ en Persvrijheidsfonds voegen zich in hoger beroep De Vries tegen het AD en DPG Media

15-02-2024 Bron: Villamedia

De NVJ en het Persvrijheidsfonds zijn als voegende partij toegelaten in het hoger beroep dat Royce de Vries en de Orde van Advocaten bij de Rechtbank Amsterdam hebben aangespannen tegen het AD en DPG Media. Lees verder


Persvrijheidsfonds steunt De Correspondent inzake OM-afluisteraffaire

12-02-2024

Het Persvrijheidsfonds steunt De Correspondent met een bedrag van € 4.858,40 in hun juridische zaak tegen het Openbaar Ministerie, dat mogelijk onrechtmatig drie journalisten van De Correspondent heeft afgeluisterd. Lees verder


Persvrijheidsfonds steunt journalist ook in hoger beroep tegen oproep als getuige

16-01-2024

Het Openbaar Ministerie heeft een journalist opgeroepen om ook in hoger beroep te getuigen in een strafzaak. Lees verder


Uitspraak Hoge Raad in zaak Jiskefet Encyclopedie

09-11-2023

Het gerechtshof in Amsterdam oordeelde vorig jaar dat de zogeheten Jiskefet Encyclopedie verkocht mocht worden zonder sticker erop waarmee duidelijk gemaakt zou worden dat de makers van het satirische televisieprogramma deze encyclopedie niet hebben gemaakt. Lees verder


Persvrijheidsfonds steunt betrokken journalisten en het FD in zaak tegen ondernemer Blijdorp

27-06-2023

Het Persvrijheidsfonds spreekt haar morele steun uit aan de betrokken journalisten en het Financieele Dagblad. In deze zaak lijkt er sprake van een machtige ondernemer die de juridische weg kiest om een medium en haar redactie stil te krijgen en verdere publicaties te beletten. Lees verder


Persalarmering blijft gehandhaafd

21-06-2023 Bron: Villamedia

In december 2022 schreef minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) in een brief aan de Tweede Kamer dat meldkamers van de politie moeten stoppen met het automatisch waarschuwen van journalisten en fotografen. Lees verder


Persvrijheidsfonds steunt fotograaf René Hendriks in hoger beroep

08-05-2023

Het Persvrijheidsfonds heeft besloten opnieuw financiële steun toe te kennen aan René Hendriks ter grootte van een bedrag van € 5.000,-- als tegemoetkoming in de kosten voor een hoger beroepsprocedure tegen The Mall of the Netherlands. Lees verder


Persvrijheidsfonds steunt journalist inzake vermelding op no fly list

19-04-2023

Het Persvrijheidsfonds heeft besloten financiële steun toe te kennen aan een journalist ter grootte van een bedrag van € 5.000,-- als tegemoetkoming in de kosten voor juridische bijstand. Lees verder


Persvrijheidsfonds steunt aanvullende juridische ondersteuning inzake stopzetten persalarmering

22-03-2023

Het Persvrijheidsfonds heeft besloten aanvullende financiële steun toe te kennen ter grootte van een bedrag van € 5.000,-- als tegemoetkoming in de kosten voor additionele juridische ondersteuning in verband met het voorgenomen besluit van de minister tot het stopzetten van de persalarmeringen per 1 april 2023. Lees verder


Persvrijheidsfonds steunt onderzoek naar stopzetten persalarmering

25-01-2023

Het Persvrijheidsfonds heeft besloten financiële steun toe te kennen ter grootte van een bedrag van € 8.000,-- als tegemoetkoming in de kosten van een onderzoek en het formuleren van een juridisch advies in verband met het advies van de Landsadvocaat aan de minister en het besluit van deze tot het stopzetten van de persalarmeringen per 1 april 2023. Lees verder


Huisregels Mall of the Netherlands niet onrechtmatig

19-01-2023

Een verbod op fotografie met professionele camera’s in de huisregels van The Mall of the Netherlands vormt geen onaanvaardbare inbreuk op de vrije nieuwsgaring. Dat heeft de Rechtbank Noord-Holland op 28 december 2022 geoordeeld in een bodemprocedure die was aangespannen door fotojournalist Rene Hendriks. Het Persvrijheidsfonds steunde Hendriks in deze zaak, gezien het principiële belang hiervan voor fotografie in de semipublieke ruimte. Lees verder


Het Persvrijheidsfonds steunt journalisten Ulger en Braam in beroepszaak tegen de AIVD

05-12-2022

Het Persvrijheidsfonds heeft besloten een tweede journalist financieel te ondersteunen in de advocaatkosten die gemaakt moeten worden vanwege een bezwaar- en beroepsprocedure tegen de AIVD. Het betreft het bezwaarprocedure voor de in 2017 overleden journalist en documentairemaker Mehmet Ulger. Lees verder


Persvrijheidsfonds steunt aangehouden fotojournalist in hoger beroep

30-09-2022

Het Persvrijheidsfonds steunt fotojournalist Marco de Swart in het hoger beroep tegen het vonnis van 8 september 2022 van de kantonrechter Rechtbank Den Haag. Lees verder


Persvrijheidsfonds steunt journalist in beroepszaak tegen AIVD

15-08-2022

Het Persvrijheidsfonds heeft besloten een journalist financieel te ondersteunen in de advocaatkosten die gemaakt moeten worden vanwege een bezwaar- en beroepsprocedure tegen de AIVD. Lees verder


Hof: Jiskefet Encyclopedie mag worden verkocht zonder sticker

01-07-2022

AMSTERDAM (ANP) - De zogeheten Jiskefet Encyclopedie mag worden verkocht, zonder dat met een sticker apart duidelijk wordt gemaakt dat de makers van het satirische tv-programma deze encyclopedie niet hebben gemaakt. Dat oordeelde het gerechtshof in Amsterdam. Met dit besluit, dat het hof dinsdagochtend bekend heeft gemaakt, wordt een eerder vonnis van een lagere rechtbank vernietigd. Lees verder


Hof vernietigt vonnis van Voskuil tegen JISKEFET

29-06-2022

Het gerechtshof in Amsterdam oordeelde op 28 juni jl., in bovengenoemde procedure, dat het vonnis van een lagere rechtbank vernietigd moet worden. Dat betekent dat de zogeheten Jiskefet Encyclopedie mag worden verkocht zonder dat met een sticker apart duidelijk moet worden gemaakt dat de makers van het satirische tv-programma deze encyclopedie niet hebben gemaakt. Lees verder


Persvrijheidsfonds steunt fotograaf in Litouwse hoger beroepszaak

02-06-2022

Rob Hornstra, documentairemaker en fotojournalist, is in Litouwen in hoger beroep veroordeeld vanwege de publicatie van een foto van een minderjarige in de publieke ruimte. Lees verder


Persvrijheidsfonds steunt aangehouden fotojournalist

05-01-2022

Het Persvrijheidsfonds steunt fotojournalist Marco de Swart in zijn procedure tegen de Politie Eenheid Den Haag en de Staat. Lees verder


Persvrijheidsfonds steunt uitgever in hogerberoepsprocedure

16-11-2021

Het Persvrijheidsfonds steunt uitgever Peter Voskuil die een hoger beroepsprocedure is gestart tegen JISKEFET. Lees verder


Persvrijheidsfonds steunt fotograaf René Hendriks in bodemprocedure

01-07-2021

Het Persvrijheidsfonds steunt fotograaf René Hendriks die een bodemprocedure is gestart tegen een groot winkelcentrum omdat hij de toegangsvereiste tot het winkelgebied bij de rechter wil laten toetsen. Lees verder


Persvrijheidsfonds steunt journalist tegen oproep als getuige

15-06-2021

Het Openbaar Ministerie heeft een journalist opgeroepen om te getuigen in een strafzaak. Het Persvrijheidsfonds steunt de journalist omdat het fonds van mening is dat de rechtbank en het OM onvoldoende rekening hebben gehouden met de onafhankelijke positie van journalisten. Het verplichten van een journalist om als getuige op te treden veroorzaakt een inbreuk op artikel 10 EVRM. Ook komt de positie van de onafhankelijke journalisten in het gedrang alsook de persoonlijke veiligheid. Lees verder


Persvrijheidsfonds steunt fotograaf in Litouwse rechtszaak

02-12-2020

Rob Hornstra, documentaire/fotojournalist, is in Litouwen gedagvaard vanwege de publicatie van een foto van een minderjarige in de publieke ruimte. De moeder van het kind heeft de fotojournalist voor de rechter gedagvaard en eist een schadevergoeding van € 14.000 en vergoeding van de proceskosten. Lees verder


Bestuurswisseling bij Persvrijheidsfonds, Bart Brouwers interim voorzitter

11-11-2020

Bij de bestuursvergadering van 4 september jl. kondigde de voorzitter van het Persvrijheidsfonds Folkert Jensma aan zijn functie te zullen neerleggen omdat hij kandidaat is voor het vice-voorzitterschap van de NVJ. Een van de huidige bestuursleden, Bart Brouwers, is bereid om tijdelijk de voorzittershamer van hem over te nemen. Lees verder


Klacht bij het Europese Hof inzake besloten schouw Nicky Verstappen niet-ontvankelijk verklaard

30-07-2020

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft de klacht over het weren van de pers tijdens de schouw in de zaak Nicky Verstappen niet-ontvankelijk verklaard. Deze beslissing is definitief en er staat geen hoger beroep tegen open. Lees verder


Kort geding om ruiming nertsenhouderijen te fotograferen is afgewezen

10-06-2020

Freelance fotograaf Olivier Middendorp mag niet aanwezig zijn bij de ruiming van een van de nertsenhouderijen waar het coronavirus is vastgesteld. Dat heeft de rechtbank vrijdag jl. bepaald in een kort geding dat Middendorp met steun van het Persvrijheidsfonds had aangespannen tegen de Nederlandse staat. Lees verder


Balie Persvrijheid

19-11-2019

De beroepsvereniging NVJ en het Persvrijheidsfonds hebben Balie Persvrijheid gelanceerd. Deze nieuwe dienst biedt gratis juridische ondersteuning aan freelance journalisten die in eigen beheer publiceren en aan kleine uitgeverijen en lokale omroepen die te maken kunnen krijgen met de dreiging van juridische procedures. Lees verder


PersVeilig

04-11-2019

Op 4 november 2019 is in Amsterdam PersVeilig gelanceerd, het project om journalisten beter te beschermen tegen agressie en geweld. PersVeilig is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), het Genootschap van Hoofdredacteuren, Politie en Openbaar Ministerie. Lees verder


Vervolgstappen na verlies Kort Geding inzake openbaarheid schouw

19-09-2019

Het Persvrijheidsfonds en diverse mediaorganisaties hebben het kort geding verloren dat ze hadden aangespannen met betrekking tot de openbaarheid van de schouw in de zaak Nicky Verstappen, zie bijgevoegd vonnis (.pdf). Lees verder


Kort geding om openbaarheid schouw af te dwingen in zaak Nicky Verstappen

21-08-2019

Het Persvrijheidsfonds heeft zich gevoegd bij Het Genootschap van Hoofdredacteuren, de NVJ en diverse mediaorganisaties, in een kort geding tegen de Rechtbank Limburg en de gemeente Brunssum. Het doel van deze rechtszaak is om openbaarheid van de besloten schouw in het proces rondom de dood van Nicky Verstappen af te dwingen. Lees verder


Cassatieberoep Pretium tegen Olsthoorn bij Hoge Raad verworpen

07-08-2019

De Hoge Raad heeft in op 3 mei jl. het cassatieberoep van Pretium Telecom en eigenaar Hans Nyks tegen journalist Peter Olsthoorn verworpen. Pretium wil al jaren een publicatieverbod van het zogeheten Dossier Pretium, waarin Olsthoorn artikelen over de telecomleverancier heeft gebundeld. Lees verder


Persvrijheidsfonds steunt Wob-verzoek Een Vandaag

22-08-2018

Het bestuur van het Persvrijheidsfonds heeft besloten om de journalisten van Een Vandaag moreel en financieel te steunen in een procedure tegen de wijze waarop het Wob-verzoek van AVROTROS omtrent de veiligheid van het vliegverkeer op en rondom Schiphol wordt afgehandeld. Lees verder


Persvrijheidsfonds steunt procedure tegen EU disinformation

22-02-2018

EU vs DesinfoHet bestuur van het Persvrijheidsfonds heeft besloten om De Gelderlander, TPO en Geenstijl te steunen in een procedure tegen EU disinformation middels een tegemoetkoming in de juridische kosten. Het fonds is van mening dat het handelen van het EU Disinformation project een negatief effect kan hebben op de vrijheid van handelen van de betreffende media en journalisten. Lees verder


Ook Gerechtshof wijst alle vorderingen van eiser tegen ‘De gekooide recherche’ af

28-06-2017

Het Gerechtshof in Den Haag heeft gisteren (dinsdag 27 juni 2017) alle eisen afgewezen van een van de besproken personen in het onthullende boek De gekooide recherche. Jonathan Tobing maakte bezwaar tegen vermelding in het boek en verwijzingen naar de eerdere strafzaak tegen hem. Hij had zowel de auteur Michiel Princen als de Staat der Nederlanden en de Nationale Politie gedagvaard. Lees verder


Journalisten in Nederland vaak slachtoffer van bedreiging

04-05-2017

Op woensdag 3 mei jl. tijdens het Festival van het Vrije Woord hebben voormalig ombudsman Alex Brenninkmeijer en criminoloog Marjolein Odekerken, in opdracht van onder meer de Nederlandse Vereniging van Journalisten, hun onderzoek naar bedreigingen van Nederlandse journalisten gepresenteerd. Lees verder


Festival van het Vrije Woord

02-05-2017

De onafhankelijke rol van de journalistiek staat wereldwijd onder druk. Met meer journalisten achter de tralies dan ooit tevoren, fors geweld tegen de pers in conflictgebieden, maar ook de alternatieve feiten van de regering Trump.

Op 3 mei is het de Internationale Dag van de Persvrijheid en daarvoor is aandacht helaas hard nodig. Daarom nodigt het Persvrijheidscomité je van harte uit voor het Festival van de Persvrijheid. Lees verder


Journalist Olsthoorn door Pretium gedagvaard in hoger beroep KG

25-04-2017

Op 13 december 2016 hebben het telecombedrijf Pretium en haar directeur Hans Nyks beroep ingesteld tegen de uitspraak van de kortgedingrechter te Den Haag over het verbod dat zij niet hadden gekregen op de publicatie van een webboek van de freelance journalist Peter Olsthoorn. Lees verder


Bestuurswisseling bij Persvrijheidsfonds, Folkert Jensma nieuwe voorzitter

06-04-2017

Bij het aftreden van Frits van Exter in de zomer van 2016 heeft Folkert Jensma de voorzittershamer overgenomen. De recente bestuursvergadering van 6 april jl. was voor drie andere bestuursleden, elk om persoonlijke redenen, tevens de laatste bijeenkomst. Lees verder


Journalist Fierant toch ontvankelijk verklaard in Wob-zaak

12-12-2016

Op 23 november jl. bepaalde de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat de gemeenteraad van Het Bildt zich alsnog inhoudelijk moet buigen over een Wob-verzoek van de journalist Tim Fierant van de Leeuwarder Courant. Fierant werd in deze zaak bijgestaan door de jurist/journalist Arthur Maandag en financieel ondersteund door het Persvrijheidsfonds. Lees verder


Journalist Olsthoorn wint kort geding tegen Pretium

29-11-2016

De kortgedingrechter te Den Haag heeft vandaag bepaald dat telecombedrijf Pretium en haar directeur Hans Nyks de publicatie van een webboek van de freelance journalist Peter Olsthoorn niet kunnen tegenhouden. Lees verder


Journalist Olsthoorn door Pretium in kort geding gedagvaard

16-11-2016

Journalist Peter Olsthoorn is door Pretium BV in kort geding gedagvaard bij de rechtbank Den Haag vanwege publicaties op de site van Reporters Online. Lees verder


Einde strafzaak Alberto Stegeman over gebrekkige beveiliging Schiphol

24-08-2016

De strafzaak tegen Alberto Stegeman over het aantonen van de gebrekkige beveiliging van Schiphol is definitief afgesloten. Voor het onbevoegd betreden van het Schiphol-terrein is Stegeman ontslagen van rechtsvervolging, en voor het vervalsen van een toegangspas heeft hij voorwaardelijk € 1.000,= boete gekregen. Lees verder


Persvrijheidsfonds steunt hoger beroep cameraverbod en inbeslagname opnames

18-07-2016

Van Dun en Meesters, beiden professioneel freelance camera- en fotojournalist in de regio Brabant, maakten in 2014 video-opnamen van een politiedoorzoeking op een woonwagenterrein in Zaltbommel. De rechter-commissaris die ter plekke was, heeft de opnameapparatuur inclusief gegevensdragers in beslag laten nemen omdat zij niet zouden hebben voldaan aan een ordemaatregel. Lees verder


Fonds steunt journalist/auteur Michiel Princen in hoger beroep inzake publicatie boek

18-07-2016

Het Persvrijheidsfonds heeft financiële steun toegekend aan de auteur en onderzoeksjournalist Michiel Princen, schrijver van het boek De gekooide recherche. Dit boek gaat over de kwaliteit van de (financiële) recherche en de maatschappelijke gevolgen ervan. Lees verder


Fonds steunt blogger Sebastiaan Beens na te ruim geformuleerd publicatieverbod

18-07-2016

De blogger Sebastiaan Beens werd op 8 april jl. via een kort geding aangeklaagd door de Nederlandse Staat vanwege een link op zijn website naar de geheime dossiers in de strafzaak tegen Willem Holleeder. Lees verder


Festival van het vrije woord 2016

27-06-2016

Op dinsdag 3 mei 2016 organiseerde het Persvrijheidscomité, bestaande uit onder andere de NVJ, Free Press Unlimited, RNW Media, het Genootschap van Hoofdredacteuren en De Balie, het Festival van het Vrije Woord met als thema de ‘Red Line’. Hoe bewegen we ons op de grens van het vrije woord? Lees verder


Journalist Glas wint hoger beroep

07-01-2016

Het Gerechtshof te Den Haag heeft op 29 december 2015 de Staat der Nederlanden in hoger beroep veroordeeld vanwege het schenden van de Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens bij het opleggen van contractuele voorwaarden voor de verspreiding van foto’s van detentiecentra. Hiermee is het eerdere vonnis van de voorzieningenrechter vernietigd. Het Persvrijheidsfonds ondersteunde deze zaak financieel.


Persvrijheidsfonds steunt Geerdink in beroepsprocedure in Turkije

10-11-2015

Fréderike Geerdink werd begin dit jaar gearresteerd door de anti-terrorismepolitie in haar standplaats Diyarbakir wegens berichtgeving over de Koerdische kwestie. Officieel werd zij vervolgd wegens 'het maken van propaganda voor een terroristische organisatie'. Op 8 april 2015 werd zij vrijgesproken. Onlangs vernam Geerdink dat de aanklager in beroep gaat tegen deze vrijspraak. Lees verder


Media machteloos tegen inperking nieuwsgaring

22-10-2015

Journalist Tim Fierant (Leeuwarder Courant) stapt met steun van het Persvrijheidsfonds naar de rechter. Hij zal bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland aanvechten in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) tegen de gemeenteraad van Het Bildt. Lees verder


Cartoonist Oppenheimer wint hoger beroep

14-07-2015 Bron: Villamedia.nl

Cartoonist Ruben Oppenheimer mag advocaat Theo Hiddema ‘louche’ noemen in een cartoon. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch heden bepaald. Lees verder


Journalistieke bronbescherming blijft een aandachtspunt

10-06-2015

Net als ieder jaar scoort Nederland goed op de persvrijheidsranglijst. Op het punt van de journalistieke bronbescherming lopen we internationaal gezien echter nog altijd uit de pas. We hebben nog steeds geen wettelijke regeling. Najaar 2014 werd een wetsvoorstel openbaar. Lees verder


Journalist vrijgesproken in strafzaak

26-03-2015

De Alkmaarse journalist, André Hoogeboom, is vrijgesproken in de strafzaak die het OM na aangifte door B&W Alkmaar tegen hem was gestart. In het vonnis stelt de rechtbank Noord-Holland dat Hoogeboom ‘sterk’ mocht overdrijven in de beschrijvingen van het cultuurbeleid van de gemeente Alkmaar. Lees verder


Smaad & laster in Alkmaar

17-03-2015

In 2013 hebben B&W Alkmaar een strafzaak aangespannen tegen de journalist Andre Hoogeboom terzake van smaad en laster. Hoogeboom heeft in een internetcolumn het Alkmaarse cultuurbeleid vergeleken met dat van nazi-Duitsland. Het OM is tot strafvervolging overgegaan en heeft tegen Hoogeboom € 750 boete, plus 40 uur voorwaardelijke werkstraf geëist. Lees verder


Bewaarplicht buiten werking gesteld

11-03-2015

De voorzieningen rechter te Den Haag heeft in zijn vonnis van vandaag de Wet op de Bewaarplicht buiten werking gesteld, omdat deze niet aan voldoende
waarborgen voldoet om misbruik van opgevraagde gegevens te voorkomen. Lees verder


Staatstoezicht op gebruik fotomateriaal

09-03-2015

Op 29 januari 2015 wees de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag een vordering van Robert Glas tegen de Staat af. In eerste instantie gaf de Staat toestemming voor het maken van een fotoreportage over de detentiecentra waar illegalen zitten om uitgezet te worden, maar het aldus verkregen fotomateriaal mag alleen, na voorafgaande toestemming van de Staat, ter beschikking worden gesteld aan andere media en NGO’s. Lees verder


Kort geding Bewaarplicht

19-02-2015

Gisteren, 18 februari 2015, diende het kort geding van een aantal partijen tegen de Staat der Nederlanden over het intrekken van de Wet Bewaarplicht Telecommunicatiegegevens. Momenteel is er geen enkel waarborg wanneer het OM communicatiegegevens van burgers en geheimhouders, waaronder journalisten, opvraagt zonder voorafgaande rechterlijke toetsing. Het Persvrijheidsfonds is van mening dat dit een ernstige schending is van de privacy ook met het oog op de bronbescherming en steunt deze zaak financieel. Lees verder op Villamedia.nl


Van der Linden in beroep tegen uitspraak inzake dossier AIVD

15-12-2014

In 2013 heeft journalist Frénk van der Linden inzage gevraagd in alle bij de AIVD aanwezige actuele gegevens over hem. Deze inzage is geweigerd en hiertegen is hij in beroep gegaan bij de rechtbank Den Haag. In de uitspraak van 7 oktober 2014 verklaart de rechter het beroep ongegrond. Lees verder


KRO vs Ryanair

18-11-2014

UPDATE: Het gerechtshof te Amsterdam heeft een verzoek van Ryanair in hoger beroep afgewezen. De vliegtuigmaatschappij wilde tijdens de rechtszaak getuigen horen om aan te tonen dat er geen causaal verband bestaat tussen deze incidenten en haar brandstofbeleid. De rechter staat dat niet toe. Dat verzoek werd eerder door de rechtbank afgewezen en nu eveneens door het gerechtshof. Lees verder


Oppenheimer vs Hiddema

17-11-2014

De professioneel cartoonist Ruben Oppenheimer heeft in het stadsblad De Ster dat wekelijks in Maastricht verschijnt een cartoon gepubliceerd gewijd aan mr. Hiddema. Boven de karikaturale afbeelding stond het opschrift: “Aangifte tegen louche advocaat.” Hiddema is van mening dat het woord “louche” boven de karikatuur onrechtmatig is jegens hem, omdat het in strijd is met de zorgvuldigheid om hem aan te duiden als louche en spant een kort geding aan tegen Oppenheimer. Lees verder


Ravage vs Staat der Nederlanden – Cassatie / Europese Hof

03-07-2014

Volgens Ostade Blade is de bronbescherming geschonden door de huiszoeking en inbeslagname bij Ravage op 3 mei 1996. Na uitvoerige civiele procedures waarbij tot twee keer toe een beroep op de Hoge Raad is gedaan ligt sinds 2006 een klacht bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.


Verbraeken vs Staat

03-07-2014

Staat weigert toestemming voor interview.
Freelance journaliste Anneke Verbraeken vraagt toestemming om de uit Rwanda afkomstige Jean Claude Iyamuremye die momenteel in vreemdelingenbewaring zit te interviewen. Hij is gedetineerd in afwachting van zijn uitzetting naar Rwanda wegens verdenking van genocide. Lees verder


KRO vs Ryanair

03-07-2014

De KRO is in een bodemprocedure gedagvaard door Ryanair naar aanleiding van een tweetal uitzendingen van het journalistieke onderzoeksprogramma Brandpunt Reporter. In de uitzendingen worden twijfels geuit over het brandstofbeleid, de bedrijfscultuur en het gebruik van contractpiloten door vliegtuigmaatschappij Ryanair. Lees verder


Van der Vorst vs Moszkowicz

03-07-2014

Robert Moszkowicz is ontstemd over een passage in de RTL4 tv-uitzending van 11 mei 2012 van “Van der Vorst ziet Sterren” waarin Bram Moszkowicz vertelt dat zijn broer Robert drugsverslaafd was, uit de advocatuur is gezet vanwege wantoestanden op zijn kantoor en dat hij het zwarte schaap is van de familie. Hij sommeert Van der Vorst de verdere uitzending te staken, gestaakt te houden en te rectificeren op straffe van een schadevergoeding. Van der Vorst plaatst een rectificatie, maar desondanks start Robert een kort geding waarin hij onder andere een voorschot van 25.000,- op de schadevergoeding vordert en een bodemprocedure aankondigt waarin een totale schadevergoeding van 65.000,- wordt gevorderd. Lees verder


Terlingen versus Paes

03-07-2014

One World publiceerde in 2013 twee artikelen van Sanne Terlingen waarin werd bericht dat de Limburgse miljonair Paes, in Ghana werd verdacht van kindermisbruik. Paes wilde een einde aan berichtgeving over onder meer de aangifte die in Ghana tegen hem was gedaan vanwege seks met minderjarige meisjes. Paes omschreef de artikelen van Terlingen als laster. In het kort geding, dat begin december 2013 diende, eiste Paes forse boetes, een verbod op nieuwe artikelen en uitlatingen door Terlingen over hem. Lees verder


Stegeman vs Staat

30-06-2014

Op 26 maart 2013 heeft de Hoge Raad bepaald dat de zaak tegen de onderzoeksjournalist Stegeman over zijn blootlegging van de beveiligingsproblemen op Schiphol opnieuw door het hof moet worden beoordeeld. Lees verder


Nieuwe Revu vs Amalia

30-06-2014

In mei 2013 publiceert het weekblad Nieuwe Revu twee foto’s van prinses Amalia. De Rijksvoorlichtingsdienst spant namens koning Willem-Alexander en koningin Maxima een zaak aan tegen het blad omdat de foto’s genomen zijn in de privésfeer van de prinses, zij werd namelijk gefotografeerd op het hockeyveld. Nieuwe Revu vindt dat de mediacode die de koninklijke familie en de RVD hanteren niet past in een moderne democratie en wil dit met de foto's aan de kaak stellen. Het Persvrijheidsfonds steunt Nieuwe Revu in deze procedure. Lees verder


Persvrijheidsmonitor 2013: Nederland laconiek over persvrijheid

02-05-2014

Ook Nederland kent de nodige problemen op het gebied van de persvrijheid, benadrukten media-advocaat Otto Volgenant en oud-NVJ-secretaris Gerard Schuijt. Zij schreven de Persvrijheidsmonitor 2013 op verzoek van het Persvrijheidsfonds en werden op de dag van de persvrijheid daarover ondervraagd door dagvoorzitter Clairy Polak.
> Lees verder


Persvrijheidlezing: “Journalistiek moet eigen normen bewaken”

08-05-2013

Persvrijheidlezing: “Journalistiek moet eigen normen bewaken”De pers is een publieke waakhond met verantwoordelijkheden. Journalisten krijgen ruime vrijheid van meningsuiting, maar zij moeten beseffen dat daar plichten tegenover staan. Waarheidsgetrouw en accuraat berichten, onpartijdig en fair zijn, controleerbaar en integer. De Leidraad van de Raad voor de Journalistiek beschrijft glashelder wat behoorlijke journalistiek inhoudt. Aldus Egbert Myjer, tot 2013 rechter bij het Europese Hof in Straatsburg, in de Persvrijheidlezing op 3 mei in Amsterdam. Lees verder


Zhanna Litvina ontvangt prijs Hans Verploeg Memorial Fund

08-05-2013

Zhanna Litvina ontvangt prijs Hans Verploeg Memorial FundZhanna Litvina, oprichtster en voorzitter van de Belarusian Association of Journalists (BAJ), de onafhankelijke vereniging van journalisten in Wit-Rusland, heeft vandaag een donatie van het Hans Verploeg Memorial Fund ontvangen. De prijs werd uitgereikt door Inge Brakman, echtgenote van Hans Verploeg (1945-2010). Lees verder


Persvrijheidsmonitor 2012

08-05-2013

Nederland scoort zeer goed als het om persvrijheid, aldus de laatste World Press Freedom Index - ons land staat in de ranking zelfs op nummer 2. Maar persvrijheid is wel iets waar altijd over gewaakt moet worden. De Persvrijheidsmonitor 2012 (pdf) is een verslag van een juridisch onderzoek naar gebeurtenissen in 2012 die de persvrijheid raakten en werd op 3 mei, de Dag van de Persvrijheid, door Tjeerd Schiphof van de Universiteit van Amsterdam toegelicht.
Lees verder


Diepe val persvrijheid

08-05-2013

Het aantal mensen dat toegang heeft tot vrije en onpartijdige media is teruggevallen tot het laagste niveau sinds de persvrijheidsmetingen begonnen in 1996, zo blijkt uit de jaarlijkse barometer van Freedom House. Slechts 1 op de 6 mensen wereldwijd leeft in een land waar professionele journalisten vrij en veilig kunnen werken en waar media niet onder controle staan van de staat. Ondanks de goede hoop die de Arabische revoluties teweegbrachten, heeft slechts 14 procent van de wereldbevolking toegang tot vrije media. Er werden dit jaar 195 landen beoordeeld. In de categorie ‘vrij’ vallen 90 landen, oftewel 46 procent. 58 landen, of 30 procent, vallen onder ‘gedeeltelijk vrij’. 47 landen vallen onder ‘niet vrij’ (24 procent). Lees verder


Presentatie Internationale Persvrijheid Monitor 2012

25-03-2013

Dag van de PersvrijheidOp 3 mei a.s. presenteert Tjeerd Schiphof in de Rode Hoed de nieuwe persvrijheidsmonitor 2012. Voor meer informatie zie www.nvj.nl/dag-van


Klacht over handelwijze Gemeente Landerd

25-03-2013

Klacht over handelswijze Gemeente LanderdHet Persvrijheidsfonds steunt het lokale weekblad Arena in een kort geding tegen de gemeente Landerd. In het kort geding eist de uitgever van het weekblad Arena dat de gemeente haar besluit herroept om het langjarig contract met het weekblad voor de plaatsing van gemeenteberichten te beëindigen. Reden hiervoor was dat Arena een voor de gemeente Landerd onwelgevallig artikel in het weekblad had geplaatst. Lees verder


Uitspraak inzake Telegraaf vs. AIVD

07-12-2012 Bron: Telegraaf

TelegraafNederland is voor de derde maal door de hoogste Europese rechter op de vingers getikt voor het niet naleven van het recht op journalistieke bronbescherming.
De NVJ en het Persvrijheidsfonds zijn verheugd over deze uitspraak die Nederland zou moeten aanzetten om tot wetgeving over te gaan. Lees verder


Persvrijheidsfonds steunt rechtszaak Parool over publicatie foto verdachte

29-06-2012

Het ParoolHet Persvrijheidsfonds heeft besloten Dagblad Het Parool financieel te steunen in de cassatiezaak bij de Hoge Raad tegen de van een ernstig misdrijf verdachte Van Parera. Volgens het arrest van het Gerechtshof te Amsterdam zou Het Parool inbreuk hebben gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van Van Parera door de publicatie van de beeltenis van zijn gezicht bij een artikel. Lees verder


Hoger Beroep verbod op publicatie volledige naam verdachte (zaak Quote, Philip de Witt Wijnen vs B.)

29-06-2012

joepHet Persvrijheidsfonds steunde begin dit jaar de zaak tegen de journalist Philip de Witt Wijnen, schrijver van het boek: Joep! Van held tot hoofdverdachte, een niet geautoriseerde biografie over zakenman Joep van den Nieuwenhuyzen. De Witt Wijnen werd aansprakelijk gesteld door de boekhouder van Van den Nieuwenhuyzen, B., die zegt te hebben geleden door de vermelding van zijn volledige naam in zowel het boek als in de voorpublicatie. Lees verder


Klacht tegen videoverbod in rechtszaal

29-06-2012

Klacht tegen videoverbod in rechtszaalHet Persvrijheidsfonds heeft besloten camerajournalist Hans Becker financieel te steunen in een klacht tegen de Raad van State met betrekking tot het maken van video-opnamen in de rechtszaal. Lees verder


Fonds steunt journalist in rechtszaak over naamsvermelding verdachte

20-02-2012

Het Persvrijheidsfonds heeft financiële steun toegekend aan de journalist Philip de Witt Wijnen, schrijver van het boek: Joep! Van held tot hoofdverdachte, een niet geautoriseerde biografie over zakenman Joep van den Nieuwenhuyzen. Een geldbedrag van 5000 euro is bedoeld als tegemoetkoming in de juridische kosten, die de journalist moet maken in een tegen hem gestarte rechtszaak. Lees verder


Strafzaak Duitse Staat vs. de journalisten Ponsen en Visser, Eenvandaag

10-02-2012

De Duitse strafrechter heeft inmiddels uitspraak gedaan in deze kwestie en beide journalisten vrijgesproken. Het is nog onduidelijk of door de advocaat van Boere hoger beroep wordt ingesteld.19-01-2012

Het Duitse Openbaar Ministerie heeft strafrechtelijke vervolging ingesteld tegen de journalisten Jelle Visser en Jan Ponsen van het actualiteitenprogramma Eenvandaag. Zij worden vervolgd in verband met een met verborgen camera opgenomen item over de oorlogsmisdadiger Heinrich Boere. Duitse OM besloten tot strafvervolging over te gaan op grond van het overtreden van een wetsartikel dat “de vertrouwelijkheid van het woord” beschermt. De betrokken journalisten riskeren een gevangenisstraf van 3 jaar. Lees verder


Alberto Stegeman

02-05-2011

SBS-journalist Alberto Stegeman is ontslagen van rechtsvervolging voor het betreden van verboden terrein op Schiphol-Oost. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam op 28 april bepaald. Lees verder


Autoweek vs. De Staat

01-05-2011

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg heeft op 14 september 2010 aangegeven dat de bescherming van journalistieke bronnen in Nederland tekort schiet. Deze principiële uitspraak is gedaan naar aanleiding van een inval van het Openbaar Ministerie bij het weekblad AutoWeek van Sanoma Uitgevers in 2002. Lees verder


Gregorius Nekschot

14-07-2010

In het voorjaar van 2008 werd de cartoonist Gregorius Nekschot na een politie-inval in zijn woning enkele dagen in de cel gezet. Het Openbaar Ministerie vond dat een aantal van zijn cartoons, geplaatst op internet, haat zaaiden en lasterlijk waren. Lees verder


Eric Smit

14-07-2010

Het slepende conflict tussen zakenvrouw Nina Storms en journalist Eric Smit lijkt, buiten de rechtszaal, te zijn opgelost. Komende drukken van ‘Nina, de onweerstaanbare opkomst van een powerlady’ zullen vergezeld gaan van een uitgebreide bijlage, meldt Storms’ woordvoerder Kay van de Linde op 13 december 2010. Lees verder


Telegraafjournalisten De Haas en Mos

06-07-2010

Cassatieberoep van de Telegraafjournalisten De Haas en Mos tegen de Staat der Nederlanden (AIVD, journalisten in 2006 gevolgd en afgeluisterd, schending bronbescherming).

Opnieuw steun, nu aan het vervolg van de procedure van De Telegraaf en andere belanghebbenden versus de AIVD, bij het Europese Hof.


WOB-procedures

01-07-2010

In ons land wemelt het van WOB-procedures. Wij willen soms in hoger beroep steun mogelijk maken. Brenno de Winter, befaamd strijder voor de WOB, heeft een zaak tegen de gemeente Kaag en Braassem gewonnen. Lees verder


ROOS

26-01-2010

De Stichting Roos, die de belangen van de regionale omroepen behartigt, verloor in mei 2010 een kort geding tegen Eredivisie C.V. over het gebruik van voetbalbeelden voor nieuwsuitzendingen. De rechter vond wel dat regionale tv-omroepen toegang tot de beelden mochten hebben, maar hij verbood het gebruik van deze beelden. Lees verder


Trouw

20-01-2010

In de gevangenis van Vught zit Mahamud Said Omar vast in afwachting van de behandeling van een uitleveringsverzoek van de Verenigde Staten. Hij wordt in dat land (volgens de Nederlandse overheid) ervan verdacht mensen in ons land te hebben geronseld voor de terroristische organisatie Al-Shabab, actief in Somalië. Lees verder


Stichting Ostade Blade

05-01-2010

Tweede cassatie van de Stichting Ostade Blade, uitgeefster van het toenmalige tijdschrift Ravage (dat tegenwoordig alleen nog online verschijnt) tegen de Staat der Nederlanden. Lees verder


Opinio

04-01-2010

Voorgenomen ondersteuning van Opinio in bodemprocedure die de toenmalige minister-president Balkenende tegen het opinieweekblad had aangespannen na publicatie van een gefingeerde toespraak, is door het faillissement van het blad van de baan.


Kleintje Muurkrant

02-01-2010

Onafgebroken verschijnt Kleintje Muurkrant sinds 1977 in Den Bosch. Via het openbaar maken van gegevens en feiten, het geven van achtergrondinformatie en het verspreiden van discussiestukken wil men het verzet tegen misstanden in de maatschappij aanwakkeren en aanzetten tot zelfstandig kritisch denken en handelen. Lees verder