Menu

Welkom

Onafhankelijke Stichting Persvrijheidsfonds

Welkom op de site van de onafhankelijke Stichting Persvrijheidsfonds. Het fonds is in november 2007 opgericht door de Nederlandse Vereniging van Journalisten en het Genootschap van Hoofdredacteuren. De stichting heeft tot doel juridische procedures met een principieel karakter, die het de journalistieke beroepsgroep mogelijk maken om in zoveel mogelijk vrijheid haar werk te kunnen doen, te beginnen en te ondersteunen.


Onze doelstellingen

  • Het entameren en ondersteunen van juridische procedures welke een principieel karakter hebben, die het de beroepsgroep mogelijk blijft maken in zoveel mogelijk vrijheid haar werk te kunnen doen;
  • Het verdedigen van de persvrijheid in de meest ruime zin van het woord;
  • Gelden ter beschikking te stellen voor het voeren van principiële procedures, die persvrijheid van de Nederlandse media en meer specifiek het werken van die media in de meest optimale ongehinderde omstandigheden mogelijk moeten maken;
  • Het -onder meer in rechte- kunnen aanvechten en/of bestrijden van alle door overheid of anderen direct of indirect opgeworpen belemmeringen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Nieuws

Uitspraak Hoge Raad in zaak Jiskefet Encyclopedie

09-11-2023

Het gerechtshof in Amsterdam oordeelde vorig jaar dat de zogeheten Jiskefet Encyclopedie verkocht mocht worden zonder sticker erop waarmee duidelijk gemaakt zou worden dat de makers van het satirische televisieprogramma deze encyclopedie niet hebben gemaakt.

Lees verder

Persvrijheidsfonds steunt betrokken journalisten en het FD in zaak tegen ondernemer Blijdorp

27-06-2023

Het Persvrijheidsfonds spreekt haar morele steun uit aan de betrokken journalisten en het Financieele Dagblad. In deze zaak lijkt er sprake van een machtige ondernemer die de juridische weg kiest om een medium en haar redactie stil te krijgen en verdere publicaties te beletten.

Lees verder

Persalarmering blijft gehandhaafd

21-06-2023 Bron: Villamedia

In december 2022 schreef minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) in een brief aan de Tweede Kamer dat meldkamers van de politie moeten stoppen met het automatisch waarschuwen van journalisten en fotografen.

Lees verder

Persvrijheidsfonds steunt fotograaf René Hendriks in hoger beroep

08-05-2023

Het Persvrijheidsfonds heeft besloten opnieuw financiële steun toe te kennen aan René Hendriks ter grootte van een bedrag van € 5.000,-- als tegemoetkoming in de kosten voor een hoger beroepsprocedure tegen The Mall of the Netherlands.

Lees verder