Word nu lid van de NVJ
Menu

Welkom

Onafhankelijke Stichting Persvrijheidsfonds

Welkom op de site van de onafhankelijke Stichting Persvrijheidsfonds. Het fonds is in november 2007 opgericht door de Nederlandse Vereniging van Journalisten en het Genootschap van Hoofdredacteuren. De stichting heeft tot doel juridische procedures met een principieel karakter, die het de journalistieke beroepsgroep mogelijk maken om in zoveel mogelijk vrijheid haar werk te kunnen doen, te beginnen en te ondersteunen.


Onze doelstellingen

  • Het entameren en ondersteunen van juridische procedures welke een principieel karakter hebben, die het de beroepsgroep mogelijk blijft maken in zoveel mogelijk vrijheid haar werk te kunnen doen;
  • Het verdedigen van de persvrijheid in de meest ruime zin van het woord;
  • Gelden ter beschikking te stellen voor het voeren van principiële procedures, die persvrijheid van de Nederlandse media en meer specifiek het werken van die media in de meest optimale ongehinderde omstandigheden mogelijk moeten maken;
  • Het -onder meer in rechte- kunnen aanvechten en/of bestrijden van alle door overheid of anderen direct of indirect opgeworpen belemmeringen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Nieuws

Persvrijheidsfonds steunt uitgever in hogerberoepsprocedure

16-11-2021

Het Persvrijheidsfonds steunt uitgever Peter Voskuil die een hoger beroepsprocedure is gestart tegen JISKEFET.

Lees verder

01-07-2021

Het Persvrijheidsfonds steunt fotograaf René Hendriks die een bodemprocedure is gestart tegen een groot winkelcentrum omdat hij de toegangsvereiste tot het winkelgebied bij de rechter wil laten toetsen.

Lees verder

Persvrijheidsfonds steunt journalist tegen oproep als getuige

15-06-2021

Het Openbaar Ministerie heeft een journalist opgeroepen om te getuigen in een strafzaak. Het Persvrijheidsfonds steunt de journalist omdat het fonds van mening is dat de rechtbank en het OM onvoldoende rekening hebben gehouden met de onafhankelijke positie van journalisten. Het verplichten van een journalist om als getuige op te treden veroorzaakt een inbreuk op artikel 10 EVRM. Ook komt de positie van de onafhankelijke journalisten in het gedrang alsook de persoonlijke veiligheid.

Lees verder

Persvrijheidsfonds steunt fotograaf in Litouwse rechtszaak

02-12-2020

Rob Hornstra, documentaire/fotojournalist, is in Litouwen gedagvaard vanwege de publicatie van een foto van een minderjarige in de publieke ruimte. De moeder van het kind heeft de fotojournalist voor de rechter gedagvaard en eist een schadevergoeding van € 14.000 en vergoeding van de proceskosten.

Lees verder