Word nu lid van de NVJ
Menu

Welkom

Onafhankelijke Stichting Persvrijheidsfonds

Welkom op de site van de onafhankelijke Stichting Persvrijheidsfonds. Het fonds is in november 2007 opgericht door de Nederlandse Vereniging van Journalisten en het Genootschap van Hoofdredacteuren. De stichting heeft tot doel juridische procedures met een principieel karakter, die het de journalistieke beroepsgroep mogelijk maken om in zoveel mogelijk vrijheid haar werk te kunnen doen, te beginnen en te ondersteunen.


Onze doelstellingen

  • Het entameren en ondersteunen van juridische procedures welke een principieel karakter hebben, die het de beroepsgroep mogelijk blijft maken in zoveel mogelijk vrijheid haar werk te kunnen doen;
  • Het verdedigen van de persvrijheid in de meest ruime zin van het woord;
  • Gelden ter beschikking te stellen voor het voeren van principiële procedures, die persvrijheid van de Nederlandse media en meer specifiek het werken van die media in de meest optimale ongehinderde omstandigheden mogelijk moeten maken;
  • Het -onder meer in rechte- kunnen aanvechten en/of bestrijden van alle door overheid of anderen direct of indirect opgeworpen belemmeringen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Nieuws

Persvrijheidsfonds steunt fotograaf René Hendriks in hoger beroep

08-05-2023

Het Persvrijheidsfonds heeft besloten opnieuw financiële steun toe te kennen aan René Hendriks ter grootte van een bedrag van € 5.000,-- als tegemoetkoming in de kosten voor een hoger beroepsprocedure tegen The Mall of the Netherlands.

Lees verder

Persvrijheidsfonds steunt journalist inzake vermelding op no fly list

19-04-2023

Het Persvrijheidsfonds heeft besloten financiële steun toe te kennen aan een journalist ter grootte van een bedrag van € 5.000,-- als tegemoetkoming in de kosten voor juridische bijstand.

Lees verder

Persvrijheidsfonds steunt aanvullende juridische ondersteuning inzake stopzetten persalarmering

22-03-2023

Het Persvrijheidsfonds heeft besloten aanvullende financiële steun toe te kennen ter grootte van een bedrag van € 5.000,-- als tegemoetkoming in de kosten voor additionele juridische ondersteuning in verband met het voorgenomen besluit van de minister tot het stopzetten van de persalarmeringen per 1 april 2023.

Lees verder

Persvrijheidsfonds steunt onderzoek naar stopzetten persalarmering

25-01-2023

Het Persvrijheidsfonds heeft besloten financiële steun toe te kennen ter grootte van een bedrag van € 8.000,-- als tegemoetkoming in de kosten van een onderzoek en het formuleren van een juridisch advies in verband met het advies van de Landsadvocaat aan de minister en het besluit van deze tot het stopzetten van de persalarmeringen per 1 april 2023.

Lees verder