Logo persvrijheidsfonds
Menu

Welkom

Onafhankelijke Stichting Persvrijheidsfonds

Welkom op de site van de onafhankelijke Stichting Persvrijheidsfonds. Het fonds is in november 2007 opgericht door de Nederlandse Vereniging van Journalisten en het Genootschap van Hoofdredacteuren. De stichting heeft tot doel juridische procedures met een principieel karakter, die het de journalistieke beroepsgroep mogelijk maken om in zoveel mogelijk vrijheid haar werk te kunnen doen, te beginnen en te ondersteunen.


Onze doelstellingen

  • Het entameren en ondersteunen van juridische procedures welke een principieel karakter hebben, die het de beroepsgroep mogelijk blijft maken in zoveel mogelijk vrijheid haar werk te kunnen doen;
  • Het verdedigen van de persvrijheid in de meest ruime zin van het woord;
  • Gelden ter beschikking te stellen voor het voeren van principiële procedures, die persvrijheid van de Nederlandse media en meer specifiek het werken van die media in de meest optimale ongehinderde omstandigheden mogelijk moeten maken;
  • Het -onder meer in rechte- kunnen aanvechten en/of bestrijden van alle door overheid of anderen direct of indirect opgeworpen belemmeringen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Nieuws

Persvrijheidsfonds steunt Stella Braam in vervolg procedure

02-07-2024

Het fonds heeft besloten een aanvullende financiële bijdrage toe te kennen.

Lees verder

Persvrijheidsfonds steunt schrijver/journalist van het boek Drugsbaron in kosten juridische procedures

13-06-2024

Het fonds heeft besloten financiële steun toe te kennen ter grootte van een bedrag van € 4.000,-- inclusief btw, als tegemoetkoming in gemaakte juridische kosten, omdat er onacceptabele druk van de (Belgische) overheid heeft plaatsgevonden op een freelance journalist omtrent de publicatie van het boek “Drugsbaron”.

Lees verder

Persvrijheidsmonitor 2023

21-05-2024

Op 3 mei, de Dag van de Persvrijheid, wordt traditiegetrouw de Persvrijheidsmonitor [pdf] gepubliceerd van de hand van mr. Otto Volgenant en dr. Tarlach McGonagle.

Lees verder

Fotojournalist De Swart wint hoger beroep, Politie handelde onrechtmatig

25-04-2024

In hoger beroep heeft het Gerechtshof Den haag geoordeeld dat de Staat en de Politie onrechtmatig hebben gehandeld bij de aanhouding van embedded fotojournalist Marco De Swart.

Lees verder