Menu

Doneren

Het is mogelijk het Persvrijheidsfonds te ondersteunen met een donatie. Deze donatie kunt u storten op rekeningnummer NL40 INGB 0667 1035 11.

Daarnaast is het mogelijk om direct te doneren via deze link

ANBI
De stichting Persvrijheidsfonds is per 1 juli 2019 door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Omdat alle ANBI’s per 1 januari 2014 een publicatieplicht hebben vindt u op deze pagina alle gegevens van de stichting Persvrijheidsfonds op een rijtje.

De officiële naam: Stichting Persvrijheidsfonds

KvK-nummer: 34286584


Fiscaalnummer: 818650850

Post- en bezoekadres


Stichting Persvrijheidsfonds 

Johannes Vermeerstraat 22 

1071 DR Amsterdam

Telefoonnummer
: 020-303 9700

Emailadres
: mail@persvrijheidsfonds.nl

Doelstelling

Het Persvrijheidsfonds staat voor het verdedigen van de persvrijheid in de ruimste zin van het woord en voor het starten en ondersteunen van juridische procedures met een principieel karakter. Tevens staat het Persvrijheidsfonds voor het -onder meer in rechte- kunnen aanvechten en/of bestrijden van alle door de overheid of anderen direct of indirect opgeworpen belemmeringen.

Het actuele beleidsplan 2019 – 2023
Download hier het actuele beleidsplan 2019-2023

Alle relevante gegevens zijn te vinden in de jaarverslagen vanaf 2010, deze kunt u hier vinden. In de jaarverslagen vindt u informatie over:

  • 
het bestuur van de stichting en de beloning;
  • 
een actueel verslag van activiteiten;

  • de balans en de staat van baten en lasten.

Het meest recente jaarverslag is van 2018 en kunt u hier downloaden.

Wilt u meer weten, neem dan contact op met de secretaris van het Persvrijheidsfonds, Thomas Bruning, via telefoon 020-30 39 700. Hij staat u graag te woord!

=